Partner og rådgiver i utviklingen av morgendagens vekstbedrifter

 

Drivdal & Company er en partner og rådgiver i utviklingen av morgendagens vekstbedrifter. Vi bistår hele veien fra forretningsidé til bedriftsetablering, vekst og videreutvikling. Vår målgruppe er tidligfase etableringer og små og mellomstore bedrifter i utviklingsprosesser. Vi er svært resultatorienterte i vår arbeidsmetodikk og har et sterkt faglig og kommersielt fokus.  

 

Bedriftsetablering og utviklingMarkedsføring og salgØkonomi og administrasjon
Vi bistår fra utarbeiding av forretningsidé, til etablering og videreutvikling av eksisterende bedrifter.Vi bistår fra utarbeiding av salg og markedsstrategier, til organisering av arbeidet og den praktiske gjennomføringen. Vi bistår fra veiledning i forhold til rettigheter og plikter, til risikovurderinger, kostnadseffektivisering og utarbeidelse av håndbøker.
+ Raskere markedsintroduksjon+ Styrking av egen merkevare+ Enklere etablering og drift
+ Styrke besluttningsgrunnlaget+ Øke kundetilfredsheten+ Redusere kostnadene
+ Nye forretningsmuligheter+ Øke salgsinntektene+ Redusere risikoen
 

Comments are closed.